offer image

Atrakcje wokół Obiektu

Zatwarnica położona jest w unikatowym miejscu na mapie Polski dlatego też znajduje się pod specjalną ochroną:

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, który obejmuje pasmo Otrytu, dolinę górnego Sanu oraz północne zbocza głównych pasm Bieszczadów. Prawie 80% powierzchni parku stanowią lasy, przeważnie reglowa buczyna karpacka.

W otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego – utworzony w 1973 r. jest 3-cim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce. Chroni on najwyższe partie polskiej części Karpat Wschodnich z charakterystycznymi łąkami subalpejskimi, czyli tzw. połoninami. Stanowi ostoję dla niemal wszystkich krajowych dużych ssaków drapieżnych jak niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, żbiki, żubry, dużych ptaków drapieżnych jak orły przednie, orliki krzykliwe, kilka gatunków sów.

Na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” – utworzony w 1992 r. pod auspicjami UNESCO, w wyniku porozumienia pomiędzy Polską, Słowacją i Ukrainą, którego celem jest jeszcze skuteczniejsza ochrona bogactwa przyrodniczo – kulturowego. Obejmuje po stronie polskiej: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko – Wetliński, po stronie słowackiej Park Narodowy Połoniny i po stronie ukraińskiej – Użański Park Narodowy oraz Nadsański Park Krajobrazowy.

Na terenie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” – jego celem jest propagowanie ochrony środowiska nocnego w zakresie ochrony przed sztucznym, nadmiernym światłem, ochrona przyrody oraz promocja turystyki astronomicznej i ekologicznego rozwoju regionu. Jest drugim pod względem wielkości obszarem chronionego nieba w Europie (113.846 ha, po rezerwacie gwieździstego nieba Brecon Beacons International Dark Sky Reserve utworzonym w lutym 2013 w Wielkiej Brytanii) oraz drugim tego typu parkiem w Polsce. W Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”, możemy bez teleskopu zobaczyć nawet gwiazdy o jasności 7.4 magnitudy. To znaczy, że każdej bezchmurnej nocy, gdy na niebie nie świeci Księżyc, zobaczycie aż ponad 7000 gwiazd. (Dla porównania, w terenach wiejskich, gdzie jest tylko kilka lamp ulicznych, zobaczycie jedynie 2500 gwiazd.)